Contact

Mail voor het maken van een afspraak

U kunt ons ook mailen om een afspraak maken. Geef uw voorkeursdatum en/of tijd aan en wij mailen u terug.

Vestiging van der Sandeplein 5, 8471RX Wolvega

Contact ons
Voornaam
Achternaam
Bezig met versturen

Vestiging Oranje Nassaulaan 115, 8471PX Wolvega

Contact ons
Voornaam
Achternaam
Bezig met versturen

Zandweegbree 5 (Sportcentrum Due Amici)

Contact ons
Voornaam
Achternaam
Bezig met versturen

Adres en Contact

Centrum voor Fysio- en Manuele Therapie. Hoofdvestiging: van der Sandeplein 5, 8471RX Wolvega

Klachten

Onze praktijk heeft een klachtenprocedure. Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de behandeling of bejegening binnen onze praktijk, is er noodzaak dit kenbaar te maken. Klachten kunt u in eerste instantie met uw behandelend fysiotherapeut bespreken. Ook kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersonen. Binnen onze praktijk zijn dat Antoinette Seekles en Eelke Canrinus.

Daarnaast kunt u via ons genootschap een bemiddelingsgesprek aanvragen. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling, zoals deze is beschreven door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Wet WGBO

Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et cetera). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren. Klik hier voor de wet WGBO.