Fysiotherapie aan huis steeds belangrijker

Ouderen die na 1 januari 2014 zorg aanvragen, komen niet snel meer in aanmerking voor verhuizing naar een verzorgingstehuis. Door de toenemende vergrijzing zal de zorg steeds meer thuis plaatsvinden. Fysiotherapie kan daarin een belangrijke rol spelen.

Fysiotherapie aan huis, wie mag dat geven?

Iedere fysiotherapeut die werkzaam is in een praktijk mag aan huis behandelingen uitvoeren. Sommige fysiotherapeuten hebben zich meer gespecialiseerd in de behandeling van ouderen.

Wanneer is fysiotherapie aan huis geschikt?

Fysiotherapie aan huis kan in veel gevallen geschikt zijn. Mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, niet voldoende in beweging kunnen komen of bang zijn om te vallen, komen zeker in aanmerking. De revalidatie na een operatie, zoals een nieuwe knie of heup, vindt de eerste periode vaak ook thuis plaats. Maar ook bij bijvoorbeeld nekpijn of rugpijn kan de fysiotherapeut aan huis langskomen.

Hoe zit het met de vergoeding?

Voor fysiotherapie aan huis gelden dezelfde regels als voor behandeling in de praktijk. Een aanvullende verzekering waar fysiotherapie in zit, is in de meeste gevallen noodzakelijk.

U kunt voor vragen over afspraken of vergoedingen gerust contact met ons opnemen via 0561-613349

Leave a Comment