In 2018 fysiotherapie nodig? Het kan slim zijn u aanvullend te verzekeren!

Fysiotherapie in 2018

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering beperkt vergoed. Bent u ouder dan 18 jaar, heeft u geen aandoening die op de ‘lijst chronische aandoeningen’ staat en ook geen last van urine-incontinentie? Dan wordt fysiotherapie in 2018 niet vergoed vanuit de basisverzekering. Veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Er zijn ook mensen die de kosten zelf betalen.

Belangrijk om op te letten!

  • Hoeveel fysiotherapie denkt u nodig te zijn in 2018?
  • Hoeveel behandelingen fysiotherapie dekt uw verzekering nu, en wat verandert er voor 2018?
  • Sluit op tijd de nieuwe polis af! Vraag vóór 1 januari 2018 een wijziging van uw aanvullende verzekering aan.

Veelvoorkomende misvattingen

“De eerste 20x moet je altijd zelf betalen” – Dit geldt alleen wanneer u geen aanvullende verzekering heeft.

“Fysiotherapie gaat van mijn eigen risico af” – Dit geldt alleen bij aandoeningen op de chronische lijst die vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering worden vergoed. Dus niet voor fysiotherapiebehandelingen die uit uw aanvullende pakket komen.

Vragen?

Kijk op www.zorgverzekeringwijzer.nl voor uitgebreide informatie over dit onderwerp, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Leave a Comment