Ontspanningstherapie bij chronische pijn

Veel mensen hebben last van chronische, langdurige pijnklachten. Dit kan nogal wat impact op het dagelijks leven hebben. Alledaagse activiteiten zoals wandelen of fietsen worden bijvoorbeeld een probleem. Normale bewegingen van het lichaam, zoals bijvoorbeeld voorover buigen, lukken soms al niet eens meer.

Vaak hebben medici geen directe verklaring voor de pijnklachten. Onderzoeken in het ziekenhuis wijzen uit dat er ‘niets’ aan de hand is. Therapieën die direct gericht zijn op de pijn, geven geen soelaas. De zoektocht naar de oorzaak kan in zulke gevallen enorme frustraties met zich meebrengen. Is de situatie op dat moment uitzichtloos? Dat hoeft niet zo te zijn. Ontspanningstherapie kan helpen om minder belemmeringen te ervaren.

Chronische pijn en (spier)spanning

Pijn en frustraties leiden tot spanning, zowel in het hoofd als in het lijf. Enkele voorbeelden die het gevolg kunnen zijn van spanning:

– Slecht slapen

– Opgetrokken schouders

– Aangepast bewegen, veelal om de pijn te vermijden

Langdurig aanwezige spanning kan daardoor een belemmering zijn voor het dagelijks functioneren.

Ontspanningstherapie

De fysiotherapeut kan u middels oefeningen aanleren hoe het is om weer te kunnen ontspannen. Veel mensen met chronische pijn weten niet meer hoe dit moet. Met daarnaast tips en trucs voor thuis, kan dat leiden tot minder belemmering in het dagelijks leven.

Bij ons in de praktijk is Eelke Canrinus gespecialiseerd in ontspanningstherapie. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Leave a Comment